Aktuality

ŠKOLA V PYŽAMU:

*Vážení rodiče a milé děti ze třídy Koťátek a Berušek, srdečně Vás zveme do školy v pyžamu, kde pro Vás máme nachystané různé činnosti, náměty na aktivity i videa! Odkaz k registraci ZDE

ZÁPIS DO MŠ JENIŠOVICE:

* Vážení rodiče, i letos bude zápis do MŠ probíhat elektronicky, bez osobní přítomnosti dětí či zákonných zástupců.

Zápis probíhá od 3. 5. - 14. 5. 2021. Informace k zápisu ZDE, žádost ke stažení ZDE. Registrační číslo obdržíte emailem.

Kriteria pro přijetí:

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

1. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku pěti let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy (je tedy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – předškolní vzdělávání je pro něj povinné). Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

2. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

3. Dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy a v mateřské škole se mu již vzdělává sourozenec. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti dle data narození od věkově starších.

4. Ostatní děti do naplnění kapacity MŠ s předností věkově starších, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu s pádové Mateřské školy Jenišovice. Dle novely školského zákona, § 34: Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

PROSBA O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU:

Vážení rodiče, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Odkaz zde: Vyplnit dotazník!

NÁPADNÍK AKTIVIT JARO 2021:

Vážení rodiče, milé děti, připravili jsme pro Vás nápadník aktivit plný zábavy a překvapení. Ke stažení ZDE

SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ:

Vážení rodiče, pro sledování aktuálních informací a dění ve školce využijte naší novou aplikaci Naše MŠ. Přihlašovací jméno i heslo obdržíte od třídní paní učitelky. Můžete zde využít i omlouvání dětí, či navštívit fotogalerii.