Aktuality

PLATBY:

Úplata za vzdělávání a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo: 35-1263700329/0800, do 15. dne v měsíci. Výše školného je stanovena na 400,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby). Stravné - Výše platby odpovídá pobytu dítěte v mateřské škole (není zálohová). Prosíme rodiče, aby se na nástěnce v šatně každý měsíc seznámili s výší platby a tuto částku zaslali na účet MŠ. Nezapomínejte na variabilní symbol.

FOND SIDUS:

Děkujeme všem, kteří se s námi podíleli na sbírce Fond Sidus pro zdravotně postižené děti! Certifikát ZDE

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovila ředitelka mateřské školy ve třídě s celodenním provozem za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 měsíční výši úplaty: 400,- Kč.