Akce a aktuální informace

* ZÁPIS DO MŠ: Plakát ZDE, kriteria pro přijetí ZDE

* BESÍDKY KE DNI MATEK:

Motýlci v úterý 7.5. od 15.30 hodin ve své třídě
Koťátka v úterý 14.5. od 15.30 hodin ve své třídě
Berušky ve středu 15.5. od 15.30 hodin ve třídě Koťat

* POLODENNÍ VÝLET BERUŠKY A KOŤÁTKA: V pátek 10.5. jedou děti ze tříd Berušek a Koťátek na polodenní výlet do Hejnic na vzdělávací pořady Krteček (pro mladší děti) a Liška Bystrouška (pro starší děti). Děti přiveďte do školky nejdéle v 7.40 hodin, návrat na oběd. Děti, které chodí domů po obědě, vyzvedněte tento den nejdříve ve 12.30 hodin. Podrobnosti najdete na nástěnce v šatně.

* VÝLETY: Děti ze třídy Berušek - 28.5. Děti ze třídy Koťátek – 29.5. Podrobné informace naleznete včas na nástěnce v šatně dětí.

* ŠKOLNÉ A STRAVNÉ: Školné a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

* Alergeny - info ZDE

* Způsob odhlašování stravy: Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky, osobně nebo zápisem do sešitu do 7.30 hod. téhož dne.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
  2.5. Zápis do MŠ, více ZDE
Besídky: Motýlci - 7.5., Koťátka - 14.5., Berušky - 15.5., více ZDE
  10.5. Polodenní výlet Berušky a Koťátka, více ZDE
  Výlety: Berušky - 28.5., Koťátka - 29.5., více ZDE