Akce a aktuální informace

* VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ 2019: ZDE

* UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN: Mateřská škola bude v době od 15.7. do 25.8.2019 uzavřena. Prosíme rodiče o vyzvednutí a následné vyplnění prázdninové docházky svých dětí u třídních učitelek – nejpozději do konce měsíce května. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel! Stravné a školné se platí předem ( 50,- Kč/den, stravné a školné v jednom). Částky se vracejí jenom v případě nemoci dítěte potvrzené lékařem. Rodiče, jejichž děti nebudou o prázdninách docházet do školky , školné neplatí.

* FOCENÍ V MŠ: V pondělí 20.5. proběhne v MŠ focení třídních skupin. Oblečení na focení nechte dětem v podepsaných igelitkách v šatně.

* MOTÝLCI CELODENNÍ VÝLET: Ve čtvrtek 13.6. jede třída Motýlků na celodennní výlet na hrad Kost. Bližší informace na nástěnce v šatně dětí.

* MOTÝLCI DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ: V úterý 18.6. jedou děti ze třídy Motýlků na dopravní hřiště do Turnova. Dětem dejte do batohu helmu, na sebe vhodné oblečení.

* MOTÝLCI EKOLOGICKÝ PROGRAM V HEJNICÍCH: V pondělí 24.6.se Motýlkové účastní ekologického programu „Teče voda, teče“ v Hejnicích. Bližší info opět na nástěnce.

* VÝLETY: V případě příznivého počasí budou děti podnikat pěší výlety po okolí. Proto sledujte, prosím, aktuální informace na nástěnce.

* BESÍDKY KE DNI MATEK:

Motýlci v úterý 7.5. od 15.30 hodin ve své třídě
Koťátka v úterý 14.5. od 15.30 hodin ve své třídě
Berušky ve středu 15.5. od 15.30 hodin ve třídě Koťat

* VÝLETY: Děti ze třídy Berušek - 28.5. Děti ze třídy Koťátek – 29.5. Podrobné informace naleznete včas na nástěnce v šatně dětí.

* ŠKOLNÉ A STRAVNÉ: Školné a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

* Alergeny - info ZDE

* Způsob odhlašování stravy: Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky, osobně nebo zápisem do sešitu do 7.30 hod. téhož dne.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
  Výsledky zápisu 2019 ZDE
Besídky: Motýlci - 7.5., Koťátka - 14.5., Berušky - 15.5., více ZDE
  20.5. focení v MŠ, více ZDE
  Výlety: Berušky - 28.5., Koťátka - 29.5., více ZDE
  13.6. Motýlci celodenní výlet Kost, více ZDE
  18.6. Motýlci dopravní hřiště, více ZDE
  24.6. Motýlci do Hejnic eko program, více ZDE
  Do konce května nahlásit docházku o hlavních prázdninách, více ZDE/