Akce a aktuální informace

* VÝSLEDKY ZÁPISU: Výsledky zápisu do mateřské školy 2018 ZDE

* CELODENNÍ VÝLET BERUŠKY A KOŤÁTKA: Čtvrtek 17.5. – pojedou děti ze tříd Berušek a Koťátek do Ostré u Lysé n.L. na celodenní výlet. Navštívíme areál středověké vesnice. Jídlo na celý den zajišťuje školní jídelna. S sebou batůžek s pláštěnkou a pitíčkem, vhodné oblečení a obuv.

* FOCENÍ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ: Čtvrtek 24.5. proběhne ve školce focení třídních kolektivů. Oblečení na focení dejte dětem do podepsané igelitky v šatně.

* DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - MOTÝLCI: V úterý 5.6. absolvují děti ze třídy Motýlků výcvik na dopravním hřišti v Turnově. Podrobnější info bude na nástěnce.

* CELODENNÍ VÝLET MOTÝLCI: Ve čtvrtek 14.6. jede třída Motýlků na celodenní výlet – na parník v Poděbradech, cestou zpět návštěva zoo v Chlebech. Info na nástěnce.

* ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY: Ve středu 20.6. nás čeká rozloučení s předškoláky. Od 15.30 hodin ve třídě Koťátek.

* ŠKOLNÉ A STRAVNÉ: Školné a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

* Alergeny - info ZDE

* Způsob odhlašování stravy: Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky, osobně nebo zápisem do sešitu do 7.30 hod. téhož dne.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
Výsledky zápisu 2018 ZDE
Výlet Berušky a Koťátka 17.5., více ZDE
Focení tříd 24.5., více ZDE
Dopravní hřiště Motýlci 5.6., více ZDE
Výlet Motýlci 14.6., více ZDE
Rozloučení s předškoláky, více ZDE