Akce a aktuální informace

* DIVADLO TURNOV MOTÝLCI: V pondělí 17.9. jede třída Motýlků do turnovského divadla na pohádku Zlatovláska. Odjezd po svačině, návrat do školky na oběd.

* INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ: Informativní schůzka pro rodiče nových dětí proběhne v prvním zářijovém týdnu – termín bude upřesněn.

* PLAVÁNÍ: Od 5.9. bude jezdit třída Motýlků do jabloneckého bazénu na plavecký výcvik. Ten bude probíhat každou středu, celkem 10 x. Vybíráme 1 000,- Kč. Záloha 500,- Kč musí být do středy rána 5.9. zaplacena. Vybavení dětí na plavání: Batůžek, v něm v igelitce podepsané plavky, ručník a koupací čepici – označenou viditelně křestním jménem dítěte (pomůcka pro plavčíky). Odjíždí se po svačině, návrat na oběd do MŠ. Děti, které chodí po obědě domů budou v tyto dny odcházet nejdříve ve 12.30 hodin.

* ŠKOLNÉ A STRAVNÉ: Školné a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

* Alergeny - info ZDE

* Způsob odhlašování stravy: Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky, osobně nebo zápisem do sešitu do 7.30 hod. téhož dne.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
17.9. Motýlci divadlo, více ZDE
Informativní schůze pro rodiče nových dětí v září, více ZDE
Od 5.9. Motýlci kurz plavání, více ZDE