Akce a aktuální informace

* OČNÍ SCREENING V MŠ: V úterý 12.2. dopoledne proběhne ve školce oční screening pro přihlášené děti.

* BERUŠKY A KOŤÁTKA DIVADLO TURNOV: V pátek 15.2. jedou třídy dětí Berušek a Koťátek do Turnova na pohádku „Líný Honza“. Návrat na oběd, kdo odchází po obědě, počítejte s posunutou dobou odchodu – 12.20 hodin. Dětem dejte vhodné oblečení – ne kombinézy.

* KARNEVAL V MŠ: Na středu 27.2. plánujeme ve školce karneval.

* DOCHÁZKA DO MŠ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH: V týdnu od 4.3. do 8.3.mají školní děti jarní prázdniny. Nahlaste, prosím, docházku dětí svým třídním učitelkám. Děkujeme.

* ZVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ:

Věková kategorie Polodenní stravování Celodenní stravování
3-6 let 30,- Kč 36,- Kč
7 let (děti s odkladem) 33,- Kč 39,- Kč

* ŠKOLNÉ A STRAVNÉ: Školné a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

* Alergeny - info ZDE

* Způsob odhlašování stravy: Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky, osobně nebo zápisem do sešitu do 7.30 hod. téhož dne.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013
12.2. oční screening v MŠ, více ZDE
15.2. Berušky + Koťátka divadlo Turnov, více ZDE
27.2. karneval v MŠ, více ZDE
Docházka o jarních prázdniních, více ZDE
Zvýšení cen obědů, více ZDE
Zvýšení cen obědů, více ZDE