Vítáme Vás

  • Jsme vesnická mateřská škola rodinného typu. Kapacita školy je 70 dětí.

    Děti navštěvují tři třídy:

  • Berušky Koťátka Motýlci
    děti ve věku 3-5 let, tř. učitelky Šárka Libenská a Mgr. Hana Lamačová. děti ve věku 3-5 let, tř. učitelky Kateřina Franzová a Jitka Jakimičová děti předškolního věku 5-7 let, tř. učitelka Jana Brodská a paní ředitelka Mgr. Monika Bursová.
  • Mladší děti mají k dispozici lehárny, předškolákům se lůžka rozkládají ve třídách. Od druhého pololetí pak starší děti nespí a připravují se různými formami na vstup do školy. Děti denně cvičí ve třídách, dbá se na správný tělesný vývoj, zdravé návyky a osvojení si pohybových dovedností, také navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Jenišovice.

    Mateřská škola poskytuje dětem pestrou stravu, odpovídající zásadám zdravé výživy, respektuje při stravování individuální zdravotní hlediska dětí. Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim. Možnost výběru z ovocných , bylinkových, černého čaje s citronem, džusy, mošty.... Stoluje se ve třídách samoobslužným způsobem, na oběd se mladší děti spojují do jedné třídy, starší do druhé.