Kontakty a provoz

KONTAKTY:

Adresa: MŠ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33
Telefon: 483 393 137
E-mail: info@ms-jenisovice.cz
Ředitelka: Mgr. Monika Šmejcová
Školní jídelna: jidelna@ms-jenisovice.cz
Kontakty na Logopedie: ZDE

DENNÍ REŽIM:

Provozní doba MŠ je 6:30 - 16:00 hod.

6:30-8:00 příchod do školky
8:30 svačina
11:15 oběd ml. děti
11:45 oběd st. děti
12:15-14:00 polední klid
14:00-14:30 svačina
14:30-16:00 odchod ze školky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021:

Podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 29. a 30. října 2020
Vánoční: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Pololetní: pátek 29. ledna 2021
Jarní: týden 1. 2. – 7. 2. 2021
Velikonoční: čtvrtek 1. dubna 2021

* V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

* V době hlavních prázdnin bude MŠ zavřena od 12.7. – 22.8.2021, tento termín je předběžný.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ - CENÍK:

3-6 let přesnídávka   9 Kč 7 let přesnídávka 10 Kč
  oběd 21 Kč     oběd 23 Kč
  svačina    6 Kč     svačina    6 Kč
Celkem   36 Kč   Celkem   39 Kč

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ A STRAVNÉ:

Úplata za vzdělávání a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo: 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 400,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

ALERGENY:

ZDE

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky nebo osobně do 7.30 hod téhož dne.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ:

K předškolnímu zápisu se přijímají děti od 3 let věku, podle § 34 odst. 2, č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a které se podrobily povinným očkováním podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.