Kontakty a provoz

 • Kontakty:

  Adresa: MŠ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33
  Telefon: 483 393 137
  E-mail: info@ms-jenisovice.cz
  Ředitelka: Mgr. Monika Bursová
  Kontakty na Logopedie: ZDE
 • Denní režim:

  Provozní doba MŠ je 6:30 - 16:00 hod.

  6:30-8:00 příchod do školky
  8:30 svačina
  11:30 oběd
  12:15-14:00 polední klid
  14:30 svačina
  14:30-16:00 odchod ze školky
 • Organizace školního roku 2019/2020:

  Podzimní prázdniny: úterý a středa 29.10. a 30.10. 2019
  Vánoční: pondělí 23.12.2019 - pátek 3.1.2020
  Pololetní: pátek 31.1.2020
  Jarní: týden 9.3. - 15.3.2020
  Velikonoční: čtvrtek 9.4.2020

  * V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

  * V době hlavních prázdnin bude MŠ zavřena od 13.7. do 23.8.2020, Tento termín je předběžný

 • Stravné a školkovné - ceník:

  3-6 let přesnídávka   7 Kč 7 let přesnídávka    8 Kč
    oběd 18 Kč     oběd 20 Kč
    svačina    6 Kč     svačina    6 Kč
  Celkem   31 Kč   Celkem   34Kč

 • Úplata za vzdělávání a stravné:

  Úplata za vzdělávání a stravné se platí vždy bezhotovostně na účet číslo : 35-1263700329/0800, do 15. v měsíci. Školné 300,- Kč (neplatí děti 1 rok před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky). K částce nezapomeňte variabilní symbol (na nástěnce u jídelníčku). V případě sourozenců použijte jako variabilní symbol obě číslice (např.104208) a odešlete jednu částku (sečtené platby).

 • Alergeny:

  ZDE

 • Způsob odhlašování stravy:

  Odhlašovat a přihlašovat je možné telefonicky nebo osobně do 7.30 hod téhož dne.

 • Přijímání nových dětí:

  K předškolnímu zápisu se přijímají děti od 3 let věku, (podle § 34 odst. 2, č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a které se podrobily povinným očkováním podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.