Kontakty a provoz

Kontakty

Adresa: MŠ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33
Telefon: 483 393 137
E-mail: info@ms-jenisovice.cz
Ředitelka: Vladislava Matoušová

Rozvrh hodin

6:30 - 8:00 příchod do školky
8:30 svačina
11:30 oběd
12:15 - 14:00 polední klid
14:30 svačina
14:30 - 16:00 odchod ze školky

Stravné a školkovné - ceník

Věková kategorie Polodenní stravování Celodenní stravování
3-6 let 30,- Kč 36,- Kč
7 let (děti s odkladem) 33,- Kč 39,- Kč

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny: pondělí a úterý 29. a 30.10. 2018
Vánoční: sobota 22.12. 2018 – středa 2.1.2019
Pololetní: pátek 1.2.2019
Jarní: týden od 4.3. – 8.3. 2019
Velikonoční: čtvrtek 18.4. 2019

V těchto prázdninových dnech bude zjišťován zájem o docházku dětí do MŠ a podle počtu dětí z ekonomických důvodů korigován provoz školky.

V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

V době hlavních prázdnin bude MŠ zavřena od 15.7. do 25.8.2019, Tento termín je předběžný.

Přijímání nových dětí

K předškolnímu zápisu se přijímají děti od 3 let věku, (podle § 34 odst. 2, č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a které se podrobily povinným očkováním podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jenišovice:

Ředitelka MŠ Jenišovice po dohodě se zřizovatelem Obcí Jenišovice rozhodla o těchto kritériích:

1. 1. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 5 let, a dítě s odkladem školní docházky, s místem trvalého pobytu ve *školském obvodu spádové Mateřské školy Jenišovice . Pro takové dítě je předškolní vzdělávání povinné ( podle § 34, odst.1 Zákona č. 561/2004Sb., v platném znění)
2. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 4 let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ Jenišovice.
3. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 3 let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ Jenišovice.
4.Dítě, které dovrší k 31.8. věk 3 let.

Z hlediska kritérií bodů 2 – 4 se přijímají děti podle data narození od věkově nejstarších do naplnění ** kapacity mateřské školy.

* - školský spádový obvod Mateřské školy Jenišovice je tvořen územními obvody obcí Jenišovice, Frýdštejn a Žďárek

** - počet volných míst v MŠ vyhlásí ředitelka vždy 1 měsíc před termínem zápisu, který je podle zákona č. 561/2004 Sb. určen v rozmezí 2.5. – 16.5.

Zákonný zástupce dítěte musí u přijetí předložit vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrzení obvodního dětského lékaře o očkování dítěte, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Co sebou do školky: každé dítě si musí sebou přinést vhodné přezůvky, vhodné oblečení, 2x ročně papírové kapesníky.

Více informací ve školním řádu.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 a Schválený rozpočet MŠ na rok 2019

Oznámení o změně jmenování pověřence GDPR

Školní řád Mateřské školy Jenišovice

Prohlášení o ochraně soukromí GDPR

  Výsledky zápisu 2019 ZDE
Besídky: Motýlci - 7.5., Koťátka - 14.5., Berušky - 15.5., více ZDE
  20.5. focení v MŠ, více ZDE
  Výlety: Berušky - 28.5., Koťátka - 29.5., více ZDE
  13.6. Motýlci celodenní výlet Kost, více ZDE
  18.6. Motýlci dopravní hřiště, více ZDE
  24.6. Motýlci do Hejnic eko program, více ZDE
  Do konce května nahlásit docházku o hlavních prázdninách, více ZDE/