Kontakty a provoz

Kontakty

Adresa: MŠ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33
Telefon: 483 393 137
E-mail: info@ms-jenisovice.cz
Ředitelka: Vladislava Matoušová

Rozvrh hodin

6:30 - 8:00 příchod do školky
8:30 svačina
11:30 oběd
12:15 - 14:00 polední klid
14:30 svačina
14:30 - 16:00 odchod ze školky

Stravné a školkovné - ceník

3-6 let přesnídávka 7 Kč 7 let přesnídávka 8 Kč
oběd 18 Kč oběd 20 Kč
  svačina 6 Kč svačina 6 Kč
Celkem   31 Kč Celkem 34 Kč

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek a pátek 26.,27.10. 2017
Vánoční: pátek 25.12. 2017 – 1.1.2018
Pololetní: pátek 2.2.2018
Jarní: týden od 26.2. – 4.3. 2018
Velikonoční: čtvrtek 29.3. 2018

V těchto prázdninových dnech bude zjišťován zájem o docházku dětí do MŠ a podle počtu dětí z ekonomických důvodů korigován provoz školky.

V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.

Provoz bude z ekonomicko – technických důvodů uzavřen v pátek 29.9.

V době hlavních prázdnin bude MŠ zavřena od 16.7. do 26.8.2018, Tento termín je předběžný.

Přijímání nových dětí

K předškolnímu zápisu se přijímají děti od 3 let věku, (podle § 34 odst. 2, č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a které se podrobily povinným očkováním podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jenišovice:

Ředitelka MŠ Jenišovice po dohodě se zřizovatelem Obcí Jenišovice rozhodla o těchto kritériích:

1. 1. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 5 let, a dítě s odkladem školní docházky, s místem trvalého pobytu ve *školském obvodu spádové Mateřské školy Jenišovice . Pro takové dítě je předškolní vzdělávání povinné ( podle § 34, odst.1 Zákona č. 561/2004Sb., v platném znění)
2. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 4 let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ Jenišovice.
3. Dítě, které k 31.8. dovrší věk 3 let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ Jenišovice.
4.Dítě, které dovrší k 31.8. věk 3 let.

Z hlediska kritérií bodů 2 – 4 se přijímají děti podle data narození od věkově nejstarších do naplnění ** kapacity mateřské školy.

* - školský spádový obvod Mateřské školy Jenišovice je tvořen územními obvody obcí Jenišovice a Frýdštejn

** - počet volných míst v MŠ vyhlásí ředitelka vždy 1 měsíc před termínem zápisu, který je podle zákona č. 561/2004 Sb. určen v rozmezí 2.5. – 16.5.

Zákonný zástupce dítěte musí u přijetí předložit vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potvrzení obvodního dětského lékaře o očkování dítěte, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Co sebou do školky: každé dítě si musí sebou přinést vhodné přezůvky, vhodné oblečení, 2x ročně papírové kapesníky.

Více informací ve školním řádu.

Školní řád Mateřské školy Jenišovice

Výsledky zápisu 2018 ZDE
Výlet Berušky a Koťátka 17.5., více ZDE
Focení tříd 24.5., více ZDE
Dopravní hřiště Motýlci 5.6., více ZDE
Výlet Motýlci 14.6., více ZDE
Rozloučení s předškoláky, více ZDE