O nás

VPŠ        Historie       Nabízíme        Prezentace       Poděkování

Vzdělávací program školy

ZDE

2x desatero pro rodiče

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 a Schválený rozpočet MŠ na rok 2019

Historie

Historie mateřské školy se datuje od 1.7.1939, kdy zde byla zřízena mateřská škola a opatrovna Ústřední Matice školské, prvním pedagogickým správcem byl jmenován řídící učitel obecné školy Fr. Sudek. V r. 1943 zde byl vytvořen žňový útulek, v dalších letech fungovala mateřská škola jako vývařovna polévek pro chudé děti, ošacovací místo pro potřebné. Prvním vystoupením pro rodičovskou a další veřejnost byla besídka ke Dni matek v květnu 1946.

Nabízíme

Nabízíme kvalitní, standardní péči o děti, navazujeme na rodinnou výchovu. Rozvíjíme sociální a kulturní rodinné zázemí dítěte, dbáme na individuální potřeby dětí.

Nabízíme poradenský servis, zařizujeme rodičům potřebné kontakty se specialisty (logopedem, pediatrem, pedagogicko psychologickou poradnou).

Prezentujeme a spolupracujeme

Prezentujeme práci učitelek a dětí na besídkách pro rodiče, při různých příležitostech, oslavách a slavnostech v MŠ.

Spolupracujeme s místní základní školou formou návštěv předškoláčků v ;první třídě ZŠ, pro rodiče každoročně organizujeme setkání a přednášku s učitelem 1. tř. Sezónně využíváme hřiště a tělocvičnu, účastníme se divadel a výtvarných výstavek v ZŠ. Spolupracujeme při vyhledávání talentů pro hudební a výtvarný kroužek.

Můžeme se pochlubit zahradou zařízenou novým dřevěným nářadím a náčiním. Od druhého pololetí se nejstarší děti místo odpoledního spánku připravují na školu.

Naše poděkování sponzorům a spolupracovníkům

Nejmenované autodopravní firmě, panu Pavelkovi, paní Marečkové, paní Proboštové, rodině Nedelcheva, paní Vlasákové. Dále moc děkujeme rodičům, kteří na nás myslí a donášejí různé věci na výtvarnou výchovu a jiné potřeby pro děti

  Výsledky zápisu 2019 ZDE
Besídky: Motýlci - 7.5., Koťátka - 14.5., Berušky - 15.5., více ZDE
  20.5. focení v MŠ, více ZDE
  Výlety: Berušky - 28.5., Koťátka - 29.5., více ZDE
  13.6. Motýlci celodenní výlet Kost, více ZDE
  18.6. Motýlci dopravní hřiště, více ZDE
  24.6. Motýlci do Hejnic eko program, více ZDE
  Do konce května nahlásit docházku o hlavních prázdninách, více ZDE/