O nás

VPŠ        Historie       Nabízíme        Prezentace       Poděkování

Vzdělávací program školy

ZDE

2x desatero pro rodiče

Rozpočet MŠ 2017

Historie

Historie mateřské školy se datuje od 1.7.1939, kdy zde byla zřízena mateřská škola a opatrovna Ústřední Matice školské, prvním pedagogickým správcem byl jmenován řídící učitel obecné školy Fr. Sudek. V r. 1943 zde byl vytvořen žňový útulek, v dalších letech fungovala mateřská škola jako vývařovna polévek pro chudé děti, ošacovací místo pro potřebné. Prvním vystoupením pro rodičovskou a další veřejnost byla besídka ke Dni matek v květnu 1946.

Nabízíme

Nabízíme kvalitní, standardní péči o děti, navazujeme na rodinnou výchovu. Rozvíjíme sociální a kulturní rodinné zázemí dítěte, dbáme na individuální potřeby dětí.

Nabízíme poradenský servis, zařizujeme rodičům potřebné kontakty se specialisty (logopedem, pediatrem, pedagogicko psychologickou poradnou).

Prezentujeme a spolupracujeme

Prezentujeme práci učitelek a dětí na besídkách pro rodiče, při různých příležitostech, oslavách a slavnostech v MŠ.

Spolupracujeme s místní základní školou formou návštěv předškoláčků v ;první třídě ZŠ, pro rodiče každoročně organizujeme setkání a přednášku s učitelem 1. tř. Sezónně využíváme hřiště a tělocvičnu, účastníme se divadel a výtvarných výstavek v ZŠ. Spolupracujeme při vyhledávání talentů pro hudební a výtvarný kroužek.

Můžeme se pochlubit zahradou zařízenou novým dřevěným nářadím a náčiním. Od druhého pololetí se nejstarší děti místo odpoledního spánku připravují na školu.

Naše poděkování sponzorům a spolupracovníkům

Nejmenované autodopravní firmě, panu Přibylovi a Pelouchovi, paní Marečkové. Dále moc děkujeme rodičům, kteří na nás myslí a donášejí různé výtvarné a jiné potřeby pro děti.

Výsledky zápisu 2018 ZDE
Výlet Berušky a Koťátka 17.5., více ZDE
Focení tříd 24.5., více ZDE
Dopravní hřiště Motýlci 5.6., více ZDE
Výlet Motýlci 14.6., více ZDE
Rozloučení s předškoláky, více ZDE