O nás

NABÍZÍME:

Kvalitní péči o děti, navazujeme na rodinnou výchovu, rozvíjíme sociální a kulturní rodinné zázemí dítěte, dbáme na individuální potřeby dětí, respektujeme různé typy osobnosti dětí, vytváříme pozitivní vztahy mezi dětmi, rozvíjíme zájem o učení, sebeúctu a emoční stabilitu. Školní jídelna nabízí vyváženou, pestrou, plnohodnotnou a zdravou stravu, celodenní pitný režim.

Kvalitní pedagogičtí pracovníci zajistí poradenský servis, konzultace se zákonnými zástupci, potřebné kontakty na specialisty (logopedie, pediatr, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Krůčky za poznáním:Školní vzdělávací program je zaměřený na vedení dětí k samostatnosti a zodpovědnosti, zdravému životnímu stylu, estetickým a pohybovým aktivitám, environmentální výchově a spolupráci s rodinou. Rozvíjí spontánní zájem dítěte o dění v jeho okolí, probouzí zájem o nové poznatky, dovednosti a učení, nenásilnou formou ho provází celým kalendářním rokem, změnami v přírodě a poznáváním svátků a lidových tradic.

PREZENTUJEME, SPOLUPRACUJEME, POMÁHÁME:

Prezentujeme se na besídkách, slavnostech a vánočních koncertech

Spolupracujeme s obcí, s rodiči, s místní základní školou, využíváme sportovní hřiště a tělocvičnu, účastníme se divadel, výtvarných výstav, vánočních koncertů. Spolupracujeme s divadelními kluby, animátory zábavných a výukových programů, účastníme se mnoho kulturně vzdělávacích akcí.

Pomáháme: Prostřednictvím veřejné sbírky FONDU SIDUS, určené na pomoc nemocným dětem, jsme přispěli částkou 2 000Kč. Děkujeme Vám za spolupráci! Certifikát ZDE

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispívají sponzorským darem, děkujeme také rodičům, kteří na nás myslí a zásobují nás kancelářským zbožím, dary přijímáme v průběhu celého roku a velmi si toho vážíme!

Dokumenty pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ 2021 ZDE

Dokumenty k zápisu do MŠ 2021 ZDE

Nápadníky aktivit pro děti a rodiče ZDE

Vnitřní řád školní jídelny: ZDE

Ohlédnutí za školním rokem: 2019/2020

Dokumenty školky ZDE

Informace dle zákona 106/1999 Sb. ZDE

Historie ZDE

Pro rodiče ZDE