O nás

 • Dokumenty školky ZDE

 • Informace dle zákona 106/1999 Sb. ZDE

 • Historie

  Historie mateřské školy se datuje od 1.7.1939, kdy zde byla zřízena mateřská škola a opatrovna Ústřední Matice školské, prvním pedagogickým správcem byl jmenován řídící učitel obecné školy Fr. Sudek. V r. 1943 zde byl vytvořen žňový útulek, v dalších letech fungovala mateřská škola jako vývařovna polévek pro chudé děti, ošacovací místo pro potřebné. Prvním vystoupením pro rodičovskou a další veřejnost byla besídka ke Dni matek v květnu 1946.

 • Nabízíme:

  * kvalitní, standardní péči o děti, navazujeme na rodinnou výchovu, rozvíjíme sociální a kulturní rodinné zázemí dítěte, dbáme na individuální potřeby dětí

  * poradenský servis, zařizujeme rodičům potřebné kontakty se specialisty (logopedem, pediatrem, pedagogicko psychologickou poradnou)

 • Prezentujeme a spolupracujeme

  Prezentujeme práci učitelek a dětí na besídkách pro rodiče, při různých příležitostech, oslavách a slavnostech v MŠ.

  Spolupracujeme s místní základní školou formou návštěv předškoláčků v ;první třídě ZŠ, pro rodiče každoročně organizujeme setkání a přednášku s učitelem 1. tř. Sezónně využíváme hřiště a tělocvičnu, účastníme se divadel a výtvarných výstavek v ZŠ. Spolupracujeme při vyhledávání talentů pro hudební a výtvarný kroužek.

 • Naše poděkování sponzorům a spolupracovníkům

  Paní Proboštové, Přibylové, Nedelchev a ostatním, kteří věnovali našim dětem různý výtvarný materiál a další potřebné věci. VELMI SI TOHO VÁŽÍME A DĚKUJEME