Třídy

Naše školka má kapacitu 70-ti dětí, které jsou rozděleny do 3 tříd.

První dvě třídy - Koťátka a Berušky - jsou určeny pro děti ve věku 3-5 let. Obě tato oddělení mají podobný program a probírají podobná témata. Některé aktivity mají společné.

Třída Motýlků je pak určena pro děti 5-7 let, tedy předškoláků. Zde je již program upraven pro přípravu dětí na školní docházku.

Berušky Koťátka Motýlci
V tomto oddělení jsou děti ve věku 3-5 let jejich třídními učitelkami jsou Šárka Libenská a Mgr. Hana Lamačová. V tomto oddělení jsou děti ve věku 3-5 let, jejich třídními učitelkami jsou Jitka Jakimičová a Kateřina Franzová V tomto oddělení jsou děti předškolního věku 5-7 let, jejichž třídními učitelkami jsou Jana Brodská a paní ředitelka Mgr. Monika Bursová

Co by mělo umět vaše dítě:
3-4 roky 4-5 let
Třídní pravidla motýlků Desatero pro předškoláky
2x desatero pro rodiče