Naše třídy

Naše školka má kapacitu 70-ti dětí, které jsou rozděleny do 3 tříd.

První dvě třídy - Koťátka a Berušky - jsou určeny pro děti ve věku 3-5 let. Obě tato oddělení mají podobný program a probírají podobná témata. Některé aktivity mají společné.

Třída Motýlků je pak určena pro děti 5-7 let, tedy předškoláků. Zde je již program upraven pro přípravu dětí na školní docházku.

Co by mělo umět vaše dítě:  
3-4 roky 4-5 let.
Třídní pravidla motýlků Desatero pro předškoláky
2x desatero pro rodiče  
17.9. Motýlci divadlo, více ZDE
Informativní schůze pro rodiče nových dětí v září, více ZDE
Od 5.9. Motýlci kurz plavání, více ZDE