Úvod

Kontakty a provoz

Kontakty:

Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Ředitelka: 
Zástupkyně ředitele: 
Školní jídelna:

MŠ Jenišovice, Jenišovice 67, 468 33
483 393 137
 info@ms-jenisovice.cz
Mgr. Monika Šmejcová
Aneta Sluková
jidelna@ms-jenisovice.cz

Kontakty na Logopedie: ZDE

Denní režim:

6:30-8:00 
8:30 
11:15 
11:45 
12:15-14:00 
14:00-14:30 
14:30-16:00 

ranní činnosti, příchod do školky
svačina
oběd děti ze třídy Koťátek a Berušek
oběd děti ze třídy Motýlků a Soviček
polední klid
svačina
odpolední činnosti, odchod ze školky

Provozní doba MŠ je 6:30 – 16:00 hod.

Organizace školního roku 2023/2024:

Podzimní prázdniny:
Vánoční: 
Pololetní:  
Jarní:  
Velikonoční:
Hlavní letní prázdniny:

stanovuje MŠMT na čtvrtek 26.října a pátek 27.října 2023
začínají v sobotu 23.prosince 2023 a končí v úterý 2.ledna 2024, vyučování začne ve středu 3.ledna 2024
připadnou na pátek 2. února 2024
26.2. – 3.3.2024
28.3.2024 – 1.4.2024 
trvají od 1. července 2024 do 31. srpna 2024. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 4. září 2024

 

  • V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena.
  • V době hlavních prázdnin bude MŠ zavřena od 1.7. – 20.8., tento termín je předběžný.

Stravné a úplata za vzdělávání:

Cena stravného na celý den pro děti do 6 let
Polodenní stravování
Cena stravného na celý den pro děti od 6 let
Polodenní stravování
Úplata za vzdělávání 

42 Kč
33 Kč
44 Kč
35 Kč
400 Kč/měsíc

Platby se hradí inkasem – info obdržíte na první schůzce v září.

Alergeny:

ZDE

Způsob odhlašování stravy:

Odhlašovat a přihlašovat je možné do 7:15 hod téhož dne, preferujeme odhlašování v aplikaci, dále je možnost využít telefonicky či osobně.

Přijímání nových dětí:

K předškolnímu zápisu se přijímají děti od 3 let věku, podle § 34 odst. 2, č. 561/2004 Sb. Školského zákona), a které se podrobily povinným očkováním podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví.